Utbildning

 

Kurser i 3D-modellering med Rhinoceros 3D.

Utbildare är Staffan Eriksson med ca 10 års erfarenhet av 3d-utbildning på högskolenivå.

 

Stor vikt läggs vid pedagogik, vilket även kan styrkas med genomgångna pedagogikkurser och utvärderingar från tidigare 3d-kurser. 

Målsättningen är att kursdeltagaren skall känna en påtaglig utveckling, samt erhålla en fördjupad förståelse för arbetssättet. -En bra grund att utvecklas vidare från.

 

Naturligtvis anpassas kursinnehåll efter kundens behov, vare sig det rör sig om företagsutbildning eller skola, nybörjare eller en avancerad fortsättningskurs.

 

Exempel på kursupplägg för introduktionskurs

I kursen används kompendiet Rhinoceros Level 1 Training, detta för att studenten skall få en grundlig genomgång av arbetssätt samt en inblick i programmets olika möjligheter.

Övningarna är tydliga och lätta att följa och genomföra. Många upplever att kompendiet visserligen förklarar många bra verktyg, men det ger mindre kunskap om övergripande arbetssätt och strategier, vilket krävs för att kunna tillämpa kunskapen på egna projekt.

 

Tillämpningsuppgifter

För att erhålla en fördjupad kunskap används ytterligare tillämpningsuppgifter, där studenten får möjlighet att använda metoden på egna modeller med egen formgivning.

Dessa tillämpningsuppgifter innehåller olika modelleringsstrategier utarbetade för designstudenter och förbereder dem för att självständigt kunna planera och genomföra egna modelleringsprojekt.

Ett typiskt upplägg brukar vara att övningen först görs gemensamt under en förmiddag, därefter tar var och en fram en egen design, oftast genom enkla skisser, på vilken modelleringsövningens moment repeteras, ofta fler gånger.

Efter varje tillämpningsuppgift hålls gemensam kortfattad presentation med bildvisning, då studenterna får ta del av varandras erfarenheter.

Tidsåtgång 2-3 dagar för varje tillämpningsuppgift. Övrig tid används till arbete med kompendiet.

Renderingsprogram introduceras tidigt i kursen. Detta medför att studenten kan använda sig av detta i samtliga tillämpningsuppgifter och på så vis repetera hela arbets-flödet från skiss till modell till färdig renderad bild.

Renderingsprogram som används är Keyshot/(Hypershot), Maxwell eller annan programvara som används på skolan*.

 

Animation för produktpresentation introduceras under ett par dagar. Innehållet i detta moment anpassas efter valt renderingsprogram.

 

Avslutningsvis hålls en genomgång av export till 3D-printer, för att studenten skall kunna använda dessa möjligheter i framtida projekt.

Vid intresse kan även 3D-scanning demonstreras under kursen.

 

Examination sker genom de muntliga presentationerna av tillämpningsuppgifterna. Vid dessa tillfällen ges även muntlig feedback av lärare och övriga studenter. Studenten lägger in modeller och bilder i redovisningsmapp eller via mail.

Skriftlig feedback skickas via mail till varje student efter kursen.

 

*Keyshot/(Hypershot) rekommenderas starkt eftersom arbetssättet är intuitivt samtidigt som snabbheten (realtidsrendering) fungerar mycket bra i en undervisningssituation.

 

 

Kursutvärderingar

För att kunna fortsätta utvecklingen av kurserna genomförs utvärderingar, där studenter tycker till och ger förslag på förbättringar. Beställare kan begära in tidigare kursutvärderingar som en kvalitetskontroll.

 

Utdrag ur senaste kursutvärderingen

Kurs: Design och produktutveckling

Utbildningsprogram: Design och träteknik, Högskolan i Gävle

Tidsperiod: HT 2011.

Kursansvarig: Anders Eriksson

(Endast Staffans moment redovisas här, dvs. fortsättningskurs i CAD med Rhino 3D och Keyshot)

 

 

 

 

 

 

 

 

indino © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use

www.indino.se