Tjänster

 

Konsulttjänster inom industridesign, produktutveckling och visualisering.

 

3D-modellering, avancerad ytmodellering

En stor del av verksamheten består av 3D-modellering för visualisering och tillverkning, underlag till formverktyg etc.

 

 

 

3D-scanning, laserscanning

Med scanningstekniken tas 3d-underlag in från fysiska objekt (dvs. dina befintliga produkter eller modeller)

 

 

Prototyp och modellverkstad

I prototypverkstaden görs CNC-bearbetning för framställning av prototyper och modeller.

 

 

 

Med erfarenhet från utveckling av målvaktsmasker för hockey, finns även teknik för formtillverkning samt kolfiber-/epoxylaminering. Med en nyutvecklad högtrycksteknik uppnås en kombination av hög fiberhalt och bra ytkvalité.

 

 

Genom bred kompetens erbjuds en smidig process, från konstruktionsarbete till prototyp och även färdig produkt.

 

 

 

 

indino © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use

www.indino.se